[HOT] Chuỗi sự kiện từ 06 - 19/09

[HOT] Chuỗi sự kiện từ 06 - 19/09

05/09/2021

[HOT] Chuỗi sự kiện từ 06 - 19/09

Các Dân chơi thân mến,

Đến hẹn lại lên, Lã Daddy xin gửi tới quý Dân chơi thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 06/09 đến 19/09.

Phạm vi: Áp dụng với các server mở từ 15 ngày trở lên.
1. Sự kiện Vòng quay: 
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 6/9 - 23:59 ngày 12/9
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh tướng huyễn, mảnh binh pháp vàng, mảnh tướng vàng, mảnh ánh kim 3...
- Vật phẩm trong vòng quay: Gói chọn mảnh ánh kim 3, Gói chọn mảnh tướng huyễn, Gói chọn mảnh thần binh vàng 3, Gói chọn mảnh pet vàng 3, Gói chọn mảnh tọa kỵ vàng 3, Gói chọn mảnh tướng vàng 3, Gói chọn mảnh thần binh đỏ, Gói chọn mảnh tọa kỵ đỏ.
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 13/8 - 23:59 ngày 19/9
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh tướng huyễn, mảnh binh pháp vàng, mảnh tướng vàng, mảnh ánh kim 3...
- Vật phẩm trong vòng quay: Gói chọn mảnh ánh kim 3, Gói chọn mảnh tướng huyễn, Gói chọn mảnh thần binh vàng 3, Gói chọn mảnh pet vàng 3, Gói chọn mảnh tọa kỵ vàng 3, Gói chọn mảnh thần binh đỏ, Gói chọn mảnh tọa kỵ đỏ.
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.


2. Sự kiện Dị Bảo Giáng Thế
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 6/9 - 23:59 ngày 9/9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 1500,3000,5000,7500 sẽ nhận rương mảnh thần binh vàng 3 & mảnh tướng huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 10/9 - 23:59 ngày 12/9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 1500,3000,5000, 7500 sẽ nhận rương mảnh binh pháp đỏ và mảnh binh pháp vàng Tư Mã Pháp. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 3:
- Thời gian: 0h ngày 13/9 - 23:59 ngày 16/9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh tướng vàng 3 và  mảnh tướng huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 4:
- Thời gian: 0h ngày 17/9 - 23:59 ngày 19/9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh tọa kỵ vàng 3 và mảnh tướng Huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt


3. Quỹ Tuần:
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 7/9 - 23:59 ngày 13/9:
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh ánh kim 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 14/9 - 23:59 ngày 20/9
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh tướng vàng 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 


4. Gói Sứ Mệnh Tinh Anh: 
- Thời gian: 0h ngày 19/9 - 23:59 ngày 4/10
- Nội dung: Kích hoạt gói Sứ Mệnh Tinh Anh nhận ngay 120 mảnh Ánh kim 3. Hoàn thành thêm nhiệm vụ ngày nhận tích điểm để nhận thêm mảnh, tổng nhận 190 mảnh.


5. Sự kiện ngày lễ
- Thời gian: Từ 0:00 10/9 - 23:59 24/9
- Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, thu thập Xu Bạc, Xu Vàng để đổi mảnh vật phẩm: mảnh tướng huyễn, tướng vàng, mảnh vàng 3, mảnh binh pháp Tư Mã Pháp...
- Xu Bạc và Xu Vàng nhận từ nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ reset mỗi ngày
- Xu Vàng có thể mua từ gói Xu Vàng tại trang nạp từ 0h ngày 10/9. 
- Cứ 3 ngày tính là 1 kỳ sự kiện, mỗi kỳ thêm vật phẩm mới (không reset lượt đổi). Lịch ra sự kiện theo thứ tự: Kỳ 1: Trang Sức Vàng + mảnh tướng huyễn + mảnh tướng vàng - Kỳ 2: Tọa kỵ vàng 3 - Kỳ 3: Thần binh vàng 3 - Kỳ 4: Pet vàng 3 - Kỳ 5: Trang bị vàng + Mảnh Tư Mã Pháp
- Kết thúc 15 ngày, Xu Bạc và Xu Vàng không thể dùng nữa. Vui lòng chú ý đổi trước khi kết thúc sự kiện

6. Sự kiện tích nạp
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 6/9 - 23:59 ngày 12/9
- Nội dung; Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k: Gói chọn N.liệu*10, Phiếu Đại Học*5
Mốc 100k:  Gói chọn N.liệu*15, Phiếu Đại Học*6
Mốc 500k: Gói chọn mảnh Trang Bị Vàng*20
Mốc 1tr:   Gói chọn mảnh  Trang Bị  Vàng*30
Mốc 2tr:  Rương chọn mảnh Pet Á.Kim 3*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:  Rương chọn mảnh Pet Á.Kim 3*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*10
Mốc 15tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*15
Mốc 20tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*40, Mảnh Tư Mã Pháp*25

Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 13/9 - 23:59 ngày 19/9
- Nội dung; Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k: Gói chọn N.liệu*20, Rương Vàng*2, Chìa Vàng*2
Mốc 100k:  Gói chọn N.liệu*30,  Rương Vàng*2, Chìa Vàng*2
Mốc 500k: Rương B.Vật Cam*3, Đá đột phá b.vật*500
Mốc 1tr:    Rương B.Vật Cam*5, Đá đột phá b.vật*1000
Mốc 2tr:   Gói chọn mảnh Tọa Kỵ Vàng 3*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:   Gói chọn mảnh  Tọa Kỵ Vàng 3*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*10
Mốc 15tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*15
Mốc 20tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*40, Mảnh Tư Mã Pháp*25

 

BQT Dân Chơi Tam Quốc

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ