[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 4/10 - 17/10

[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 4/10 - 17/10

03/10/2021

[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 4/10 - 17/10

Quý Dân chơi thân mến,

Để khởi động cho tháng 10 rực rỡ, Lã Daddy xin được gửi tới anh em thông tin chi tiết về nội dung các sự kiện sẽ diễn ra từ 4/10 - 17/10.

Phạm vi: Các server đã từ 15 ngày trở lên
a. Sự kiện Vòng quay: 
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 4/10 - 23:59 ngày 10/10
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh tướng huyễn, mảnh binh pháp vàng, mảnh tướng vàng, mảnh pet vàng, mảnh thần binh vàng, mảnh ánh kim 3...
- Vật phẩm trong vòng quay: Mảnh pet vàng, mảnh pet ánh kim, mảnh thần binh vàng, mảnh thần binh ánh kim, mảnh tướng vàng, mảnh tướng huyễn
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 11/10 - 23:59 ngày 17/10
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh tướng huyễn, mảnh binh pháp vàng, mảnh tướng vàng, mảnh thần binh vàng, mảnh tọa kỵ vàng, mảnh ánh kim 3...
- Vật phẩm trong vòng quay: Mảnh tọa kỵ vàng, mảnh thần binh vàng, mảnh tọa kỵ ánh kim, mảnh thần binh ánh kim, mảnh tướng vàng, mảnh tướng huyễn.
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.
b. Sự kiện Dị Bảo Giáng Thế
Điều chỉnh: Ở mốc 5000 điểm, tổng nhận 120 mảnh pet (thần binh, tọa kỵ) ánh kim hoặc 105 mảnh tướng vàng 3
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 4/10 - 23:59 ngày 7/10
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 1500,3000,5000,7500 sẽ nhận rương mảnh thần binh ánh kim 3 & mảnh tướng huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 8/10 - 23:59 ngày 10/10
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 1500,3000,5000, 7500 sẽ nhận rương mảnh tọa kỵ ánh kim 3 và mảnh binh pháp vàng Tư Mã Pháp. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 3:
- Thời gian: 0h ngày 11/10 - 23:59 ngày 14/10
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh pet ánh kim 3 và  mảnh tướng huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
Đợt 4:
- Thời gian: 0h ngày 15/10 - 23:59 ngày 17/10
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh tướng vàng 3 và  mảnh binh pháp vàng Tư Mã Pháp. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất. Tổng lượt quay: 1600 lượt
c. Quỹ Tuần:
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 5/10 - 23:59 ngày 11/10
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh tướng vàng 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 
Đợt 2:
- Thời gian: Từ 0:00 12/10 - 23:59 18/10
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh pet ánh kim 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 
d. Gói Sứ Mệnh Tinh Anh: 
- Thời gian: 20/10 - 3/11
- Nội dung: Kích hoạt gói Sứ Mệnh Tinh Anh nhận ngay 120 mảnh thần binh vàng 1. Hoàn thành thêm nhiệm vụ ngày nhận tích điểm để nhận thêm 70 mảnh.
e. Sự kiện ngày lễ
- Thời gian: Từ 0:00 10/10 - 23:59 24/10
Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, thu thập Bảo Ngọc, Linh Ngọc để đổi mảnh vật phẩm: mảnh tướng huyễn, tướng vàng, mảnh pet (thần binh/tọa kỵ) vafng1, mảnh ánh kim 3, mảnh binh pháp Tư Mã Pháp...
- Bảo Ngọc và Linh Ngọc nhận từ nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ reset mỗi ngày
- Linh Ngọc có thể mua từ gói Linh Ngọc tại trang nạp từ 0h ngày 11/10. 
- Cứ 3 ngày tính là 1 kỳ sự kiện, mỗi kỳ thêm vật phẩm mới (không reset lượt đổi). Lịch ra sự kiện theo thứ tự: Kỳ 1: Trang Bị Vàng + mảnh Tr.bị Đỏ + mảnh Trang sức vàng + mảnh Tr.Sức đỏ - Kỳ 2: mảnh tướng vàng 3 + mảnh tướng huyễn - Kỳ 3: Pet vàng 1 + Pet ánh kim 3 - Kỳ 4: mảnh thần binh vàng 1 + mảnh thần binh ánh kim 3 - Kỳ 5: Mảnh tọa kỵ vàng 1 + mảnh binh pháp vàng.
- Kết thúc 15 ngày, Bảo Ngọc và Linh Ngọc không thể dùng nữa. Vui lòng chú ý đổi trước khi kết thúc sự kiện

f. Sự kiện tích nạp
Đợt 1:
- Thời gian: 0:00 ngày 4/10 - 23:59  ngày 10/10
- Nội dung; Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k: KNB*500, Gói chọn nguyên liệu*10
Mốc 100k:   KNB*1000,  Gói chọn nguyên liệu*20
Mốc 500k: Gói chọn mảnh Trang Bị Vàng*20
Mốc 1tr:    Gói chọn mảnh Trang Bị Vàng  *30
Mốc 2tr:  Rương chọn mảnh pet vàng 1*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:   Rương chọn mảnh pet vàng 1*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, mảnh thần binh vàng 1*40
Mốc 15tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, mảnh thần binh vàng 1*40
Mốc 20tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*40, mảnh thần binh vàng 1*40

Đợt 2:
- Thời gian: 0:00 ngày 11/10 - 23:59  ngày 17/10
- Nội dung: Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k:  KNB*500,  Phiếu Đại Học*4
Mốc 100k: KNB*1000,  Phiếu Đại Học*6
Mốc 500k: Gói chọn mảnh Trang Sức Vàng*20
Mốc 1tr:  Gói chọn mảnh Trang Sức Vàng  *30
Mốc 2tr:  Rương chọn mảnh thần binh vàng 1*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:  Rương chọn mảnh  thần binh  vàng 1*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr: Mảnh Tư Mã Pháp*20, mảnh tọa kỵ vàng 1*40
Mốc 15tr: Mảnh Tư Mã Pháp*30,  mảnh tọa kỵ vàng 1*40
Mốc 20tr: Mảnh Tư Mã Pháp*50 , mảnh tọa kỵ vàng 1*40

3. Gói ưu đãi tuần:
- Nội dung: Ra mắt thêm các gói Pet vàng 1, Thần binh vàng 1, Tọa kỵ vàng 1.

- Thời gian mở: Từ 10h ngày 4/10
- Cách mua: Tại trang nạp, chọn Gói Dân Chơi Tuần -> chọn gói cần nạp.
 

Chúc các Dân chơi thật nhiều sức khỏe!

 

BQT Dân Chơi Tam Quốc

Trân trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ