[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 23/8 đến 31/8

[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 23/8 đến 31/8

21/08/2021

[HOT] Chuỗi sự kiện cực hot từ 23/8 đến 31/8

Anh em Dân chơi thân mến,

Lã Daddy xin gửi anh em thông tin sốt dẻo về chuỗi sự kiện sắp diễn ra

Phạm vi: Áp dụng với các server mở từ 15 ngày trở lên.

1. Sự kiện Vòng quay: 
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 23/8 - 23:59 ngày 29/8
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh ánh kim 3, mảnh tướng vàng 3, mảnh binh pháp đỏ...
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 30/8 - 23:59 ngày 5/9
- Trong thời gian sự kiện có thể sử dụng vé quay - Xu cổ đổi mảnh tướng tướng huyễn, mảnh ánh kim 3, mảnh tướng vàng 3...
- Vé quay - xu cổ mua trong gói quà Vòng quay tại web.

2. Sự kiện Dị Bảo Giáng Thế
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 23/8 - 23:59 ngày 26/8
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 800,1500,2400,3200 sẽ nhận rương mảnh tướng vàng 3. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 27/8 - 23:59 ngày 29/8
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm 1500,3000,5000, 7500 sẽ nhận rương mảnh pet vàng 3 và mảnh tướng Huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất
Đợt 3:
- Thời gian: 0h ngày 30/8 - 23:59 ngày 2/9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh thần binh vàng 3 và mảnh binh pháp vàng Tư Mã Pháp. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất
Đợt 4:
- Thời gian: 0h ngày 3/9 - 23:59 ngày 5*9
- Nội dung: Quay đạt các mốc tích điểm  1500,3000,5000, 7500  sẽ nhận rương mảnh tọa kỵ vàng 3 và mảnh tướng Huyễn. Lượt quay không reset theo ngày. Đạt mốc tích điểm nào cần nhận luôn rương mốc điểm đó để tránh bị mất

3. Quỹ Tuần:
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 24/8 - 23:59 ngày 30/8
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh thần binh vàng 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 
Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 31/8 - 23:59 ngày 6/9
- Nội dung: Mua quỹ tuần nhận gói chọn mảnh tọa kỵ vàng 3 và các loại nguyên liệu khác
- Mua tại web nạp: Chọn Gói Giờ Vàng -> Gói Quỹ Tuần 

4. Gói Sứ Mệnh Tinh Anh: 
- Thời gian: 0h ngày 5/9 - 23:59 ngày 19/9
- Nội dung: Kích hoạt gói Sứ Mệnh Tinh Anh nhận ngay 15 mảnh Binh pháp vàng Tư Mã Pháp. Hoàn thành thêm nhiệm vụ ngày nhận tích điểm để nhận thêm mảnh, tổng nhận 70 mảnh Tư Mã Pháp

5. Sự kiện ngày lễ
- Thời gian: Từ 0:00 26/8 - 23:59 9/9
- Nội dung:

- Trong thời gian sự kiện, thu thập Ngân Ngọc Ấn, Ngọc Tỷ để đổi mảnh vật phẩm: mảnh tướng huyễn, tướng vàng, mảnh vàng 3...
- Ngân Ngọc ấn và Ngọc Tỷ nhận từ nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ reset mỗi ngày
- Ngọc Tỷ có thể mua từ gói Ngọc Tỷ tại trang nạp từ 0h ngày 23/8. 
- Cứ 3 ngày tính là 1 kỳ sự kiện, mỗi kỳ thêm vật phẩm mới (không reset lượt đổi)
- Kết thúc 15 ngày, Ngân Ngọc Ấn và Ngọc Tỷ không thể dùng nữa. Vui lòng chú ý đổi trước khi kết thúc sự kiện

6. Sự kiện tích nạp
Đợt 1:
- Thời gian: 0h ngày 23/8 - 23:59 ngày 29/8
- Nội dung; Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k: Gói chọn N.liệu*10, Phiếu Đại Học*5
Mốc 100k:  Gói chọn N.liệu*15, Phiếu Đại Học*6
Mốc 500k: Gói chọn mảnh T.Sức Vàng*20
Mốc 1tr:   Gói chọn mảnh T.Sức Vàng*30
Mốc 2tr:  Rương chọn mảnh T.Binh Á.Kim 3*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:  Rương chọn mảnh T.Binh Á.Kim 3*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr: Gói chọn mảnh tướng vàng*100
Mốc 15tr:  Gói chọn mảnh Á.kim 3*120
Mốc 20tr: Gói chọn mảnh Á.kim 3*120

Đợt 2:
- Thời gian: 0h ngày 30/8 - 23:59 ngày 5/9
- Nội dung; Tích nạp đạt mốc nhận quà. Sự kiện không reset mỗi ngày:
Mốc 20k: Gói chọn N.liệu*20, Rương Vàng*2, Chìa Vàng*2
Mốc 100k:  Gói chọn N.liệu*30,  Rương Vàng*2, Chìa Vàng*2
Mốc 500k: Rương B.Vật Cam*3, Đá đột phá b.vật*500
Mốc 1tr:    Rương B.Vật Cam*5, Đá đột phá b.vật*1000
Mốc 2tr:   Gói chọn mảnh Á.kim 3*40, Xu tẩy linh cam*1
Mốc 5tr:   Gói chọn mảnh Á.kim 3*80, Xu tẩy linh chọn*1
Mốc 10tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*10
Mốc 15tr:  Gói chọn mảnh tướng huyễn*30, Mảnh Tư Mã Pháp*15
Mốc 20tr: Gói chọn mảnh tướng huyễn*40, Mảnh Tư Mã Pháp*25

 

BQT Dân Chơi Tam Quốc

Trân trọng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ